Khi nào Thị xã Phú Mỹ lên Thành phố ?

Cảng Cái Mép Thị Vải
Cảng Cái Mép là cảng nước sâu đứng 19 thế Thế giới.

Khi nào Thị xã Phú Mỹ lên thành phố: Liệu có đúng kỳ vọng 2025 hay không ?

Sau khi được công nhận là đô thị loại III vào 24.11.2020, chỉ sau 2 năm thành lập thị xã Phú Mỹ. Khu vực này được đánh giá đang đứng trước cơ hội vô cùng lớn. Về tốc độ đô thị hóa, lẫn kinh tế biển độc nhất của mình so với cả nước.

Nhưng câu hỏi lớn mà mọi người quan tâm, là khi nào thị xã Phú Mỹ lên Thành phố?

Liệu lộ trình lên đô thị loại II, đưa thị xã trở thành Thành phố cảng Phú Mỹ cuối 2025 có trở thành hiện thực hay không? Cùng Nhà Đất Thanh Hải tìm hiểu thêm về vấn đề này ngay sau đây.

Tiêu chuẩn để lên đô thị loại II

Trong nghị quyết để phân loại đô thị số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội công bố ngày 25.05.2016. Đô thị loại II được quy định như sau:

 • Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội:
 • Vị trí, chức năng, vai trò là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp vùng, cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ, trung tâm hành chính cấp tỉnh, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một tỉnh hoặc một vùng liên tỉnh;Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội đạt các tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết này.
 • Quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 200.000 người trở lên; khu vực nội thành đạt từ 100.000 người trở lên.
 • Mật độ dân số toàn đô thị đạt từ 1.800 người/km2 trở lên; khu vực nội thành tính trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt từ 8.000 người/km2 trở lên.
 • Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt từ 65% trở lên; khu vực nội thành đạt từ 80% trở lên.
 • Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt các tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Kèm theo đó, là 03 phụ lục để đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đô thị.

Phụ lục 01 ban hành kèm theo gồm các tiêu chuẩn như:

 • Tiêu chuẩn vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội (tối thiểu 15 điểm, tối đa đạt 20 điểm).
 • Tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội (tối thiểu 11.25 điểm, tối đa đạt 15 điểm).
 • Tiêu chí quy mô dân số (tối thiểu 6 điểm, tối đa đạt 8 điểm).
 • Tiêu chí mật độ dân số (tối thiểu 4.5 điểm, tối đa đạt 6 điểm).
 • Tiêu chí tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (tối thiểu 4.5 điểm, tối đa 6 điểm).
 • Nhóm tiêu chí trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc; cảnh quan đô thị (tối thiểu 45 điểm, tối đa đạt 60 điểm).

Phụ lục 02 kèm theo gồm các tiêu chuẩn như:

 • Các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập phường.
 • Các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập quận.

Phụ lục 03 chủ yếu bao gồm các phương pháp thu thập, tính toán số liệu như:

 • Tiêu chí: vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội.
 • Tiêu chí: quy mô dân số.
 • Tiêu chí: mật độ dân số.
 • Tiêu chí: tỷ lệ lao động phi nông nghiệp.
 • Tiêu chí: trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Trước khị xã Phú Mỹ lên Thành Phố: các tiêu chuẩn liệu có đạt yêu cầu của đô thị loại II hay không?

Với các tiêu chí để thị xã Phú Mỹ lên thành phố loại II, quy hoạch thị xã Phú Mỹ hiện tại đã đạt được các thành tựu ra sao để kịp tiến độ.

Trong bài thị xã Phú Mỹ: lịch sử và thông tin cần biết của Nhà đất Thanh Hải. Chúng tôi có đoạn đề cập đến lộ trình phát triển của Phú Mỹ giai đoạn 2020 – 2030 như sau:

 1. Giai đoạn 1 (2020 – 2025): tập trung đầu tư, cải tạo chỉnh trang khu vực phát triển đô thị trung tâm. Gồm 4 khu vực: KĐT Phú Mỹ, KĐT Mỹ Xuân, KĐT Phước Hòa và KĐT Hắc Dịch.
 2. Giai đoạn 2 (2026 – 2030):
 • Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đô thị nhằm hoàn thiện chỉ tiêu đô thị loại III. Hướng tới tiêu chí đô thị loại II.
 • Hoàn chỉnh khu đô thị trung tâm, khu dân cư trong khu đô thị Tóc Tiên, Châu Pha, Hắc Dịch.
 • Giữ gìn và phát huy giá trị cảnh quan, không gian các xã ngoại thị theo hướng bền vững.
 • Hoàn thiện các dự án xây dựng khu dân cư, khu tái định cư thuộc các xã, phường Hắc Dịch, Tân Hòa – Tân Hải và Mỹ Xuân.
  Theo đó, mục tiêu chung cơ bản tới 2025 phải đạt các tiêu chí của chuẩn đô thị loại II. Đạt yêu cầu nâng cấp từ thị xã lên thành phố Phú Mỹ.

Đây là một trong số ít nội dung được đề cập trong cuộc họp của lãnh đạo Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 19.05.2019. Nội dung cuộc họp Chương trình phát triển đô thị thị xã Phú Mỹ giai đoạn 2019 – 2025, định hướng 2030 được chia sẻ công khai trên website của tỉnh.

Theo đó, lộ trình để lên Thành Phố loại II với định hướng là thành phố cảng biển quốc tế sẽ nằm ở 2025 và giai đoạn 2 (2025 – 2030). Và lộ trình đó có khả thi đúng 2025 hay không, cùng Nhà Đất Thanh Hải xem qua các so sánh sơ bộ ngay bên dưới.

Tiêu chuẩn đô thị, chức năng và vai trò của thị xã Phú Mỹ so với tiêu chuẩn đô thị loại II

Tiêu chuẩn đô thị loại II: là trung tâm tổng hợp cấp quốc gia (5 điểm) hoặc cấp tỉnh (3,75 điểm) về: kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế. Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một một vùng liên tỉnh hoặc cả nước.

Hiện trạng đô thị của Phú Mỹ trước khi lên Thành phố:

Phú Mỹ được chính phủ quy hoạch là thành phố cảng biển khi sở hữu cảng nước sâu hàng đầu của Việt Nam. Cụm cảng Cái Mép – Thị Vải tiếp nhận được tàu siêu trường siêu trọng trên 200.000 tấn và là cảng biển lớn thứ 19 thế giới.

Với tiềm năng lớn về cảng biển, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong 2021 cũng giao nhiệm vụ cho các bộ, nghành và tỉnh BR-VT. Phải tập trung cao độ để đưa hệ thống cảng biển và logistics của tỉnh, trước hết là Cái Mép – Thị Vải lên ngang tầm Đông Nam Á vào 2030.

Và đưa cảng Cái Mép – Thị Vải lên ngang tầm quốc tế vào năm 2045.

Nơi này còn nổi lên là nơi tập trung công nghiệp nặng và năng lượng quy mô, với tổng vốn FDI đầu tư chiếm 50% vốn của tỉnh. Như vậy, với quy hoạch và định hướng hiện tại cho tới 2030, thị xã Phú Mỹ sẽ trở thành trung tâm cấp quốc gia.

Với những thế mạnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, du lịch, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế. Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một vùng liên tỉnh lẫn cả nước.

Đánh giá: Đạt.

Tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội của thị xã Phú Mỹ so với tiêu chuẩn đô thị loại II

1. Cân đối thu chi ngân sách: Đạt

 • Trong 2021, tổng thu ngân sách là: 2.269,62 tỷ đồng, đạt 129,3%. Thu cân đối ngân sách đạt 1.512,75 tỷ đồng. Trong đó điều tiết ngân sách là 703,88 tỷ đồng. Còn chi ngân sách đạt: 1.216,59 tỷ đồng, đạt 104,6%.
 • Nhìn con số trên, thu ngân sách và thu cân đối ngân sách vẫn trội hơn chi ngân sách.

2.Thu nhập bình quân đầu người so với cả nước: Đạt

 • Thu nhập bình quân đầu người của thị xã Phú Mỹ đạt mức trung bình trên 60 triệu/người/năm. Gấp 2,42 lần so với mức trung bình cả nước. Tức là trên mức tiêu chuẩn 1.75.

3.Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Đạt

 • Tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỉ trọng nông lâm thủy sản theo mục tiêu đề ra. Điều này Phú Mỹ đã làm rất tốt từ 2015 – nay khi 95% tỷ trọng là công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, nông nghiệp chỉ còn 5% .

4.Mức tăng trưởng kinh tế trung bình trong 3 năm gần nhất: Đạt

 • Phú Mỹ có 3 năm tăng trưởng kinh tế liên tiếp đạt 15.5%. Tức cao hơn tiêu chuẩn đô thị loại II là 7%.

5.Tỷ lệ hộ nghèo: Đạt

 • Phú Mỹ trong 2021 có tỷ lệ hộ nghèo chuẩn quốc gia, chuẩn tỉnh còn dưới 1%. Nhưng con số chưa điều tra nên chưa có số liệu chính xác được. Nên tạm thời chỉ số này so với con số dưới 6% của tiêu chuẩn, thì tạm thời chúng ta cho là đã đạt.

6.Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm: Đạt

 • Hết 2021, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của Phú Mỹ là 17,17%. Tức là cao hơn con số tiêu chuẩn là 1,8%.
 • Quy mô dân số của thị xã Phú Mỹ so với tiêu chuẩn đô thị loại II
 • Tiêu chuẩn đô thị loại II: 200.000 người. Khu vực nội thành đạt 100.000 người trở lên.
 • Mật độ dân số đô thị đạt từ 1.800 ngưòi/km2 trở lên; khu vực nội thành tính trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt từ 8.000 người/km2 trở lên.

Hiện trạng dân số thị xã Phú Mỹ trước khi lên Thành phố:

Theo thống kê dân số 2019: 179.786 người; khu vực nội thành đạt 122.349 người, nông thôn 57.437. Mật đô dân số đô thị đạt 740 người/km2.

Nằm 2021, thống kê chưa chính thức, dân số thị xã đã tăng 222.030 người. Tức là đã đạt tiêu chuẩn dân số để lên đô thị loại II.

So sánh mật độ dân số với các đô thi lân cận

Riêng về mật đô dân số đô thị, hiện tại thị xã Phú Mỹ chưa đạt được tiêu chuẩn 1.800 người/km2. Nhưng nhìn chung, chỉ số này không phải là tham chiếu cố định. Khi nhìn về những nơi đã lên đô thị lên loại II trước đây như:

Bà Rịa: 1.189 người/km2 (thống kê 2019). Phan Thiết: 1.098 người/km2 (thống kê 2019).

Còn vài đô thị khác, nhưng Nhà Đất Thanh Hải xin lấy 2 đô thị liền kề Phú Mỹ nhất để so sánh. Với thống kê mới nhất 2019. Dân số của 2 đô thị này vẫn không đủ để đạt được tiêu chuẩn 1.800 ngưòi/km2 dù đã lên đô thị loại II.

Nếu nhìn ngược lại quá khứ thời điểm lên đô thị loại II như Bà Rịa (2014), Phan Thiết (2009). Thì mật độ dân số lúc đó, chắc chắn còn thấp hơn hiện tại rất nhiều.

Còn riêng Phú Mỹ, địa phương đang có tốc độ tăng dân số tự nhiên rất tốt. Khoảng 17,17% (2021) và 17,12% (quý I.2022). Chắc chắn con số trên tới 2025 – 2026 cơ bản sẽ đạt được dễ dàng.

Đánh giá: Đạt.

Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp của Phú Mỹ so với tiêu chuẩn đô thị loại II

Tiêu chuẩn đô thị loại II: tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt từ 65% trở lên; khu vực nội thành đạt từ 80% trở lên.

Hiện trạng tỉ lệ lao động phi nông nghiệp của Phú Mỹ trước khi lên Thành phố:

Cơ cấu kinh tế thị xã tiếp tục dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng các ngành nghề:

 • Thương mại – dịch vụ (71,57%). Doanh thu đạt 100,5% kế hoạch (52.437 tỷ đồng). Tăng 9,2% so với cùng kỳ.
 • Công nghiệp (25,55%). Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 100,6% kế hoạch (18.718 tỷ đồng). Tăng 8,8% so với cùng kỳ.
 • Giảm dần nông nghiệp (2,88%). Giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp đạt 100,2% kế hoạch (2.113 tỷ đồng). Tăng 2% so với cùng kỳ.
 • Trong đó, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp (tức làm trong thương mại – dịch vụ, công nghiệp) từ 2015 đã chiếm 84,7%. Cụ thể là 66,626 người trên tổng số lao động 78,630 người.
 • Cũng từ 2015, lao động trong khu vực nội thành đã đạt 92,41%. Cụ thể 52.956 người trên tổng số lao động nội thành 57.304 người.

Con số này đang tiếp tục tăng mạnh từ thời điểm 2017 – nay. Và chắc chắn đạt yêu cầu của tiêu chuẩn đô thị loại II.

Đánh giá: Đạt.

Sau những tiêu chuẩn trên, sẽ là những tiêu chuẩn khác. Liên quan về cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Với cơ sở hạ tầng, chưa nhìn vào những tiêu chuẩn vội thì chúng ta cũng dễ hình dung. Là tỉnh trong top 5 thu ngân sách nhiều năm qua. Bà Rịa Vũng Tàu có gần 40% ngân sách được giữ lại để phát triển hạ tầng.

Ví dụ như 2021, Bà Rịa Vũng Tàu thu ngân sách ước tính đạt 69.469 tỷ đồng. Thì gần 40% ngân sách được giữ lại là gần 27.787,6 tỷ đồng. Con số trên là con số đáng mơ ước đối với nhiều tỉnh thành lân cận.

Với nguồn ngân sách trên, không khó để nhận ra. Trong nhiều năm qua chỉ riêng tại thị xã Phú Mỹ, hạ tầng đã thay đổi rất nhiều.

Có thể điểm qua vài thay đổi trong các năm qua như:

 • Nâng cấp, mở rộng QL51.
 • Làm cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (hiện đã bắt đầu thực hiện đền bù giải tỏa, dự kiến triển khai cuối 2022).
 • Đường 81 (đường Phú Mỹ – Tóc Tiên) đang mở rộng 15 lên 30m và nâng cấp.
 • Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao mở rộng từ 12m lên 30m.
 • Đường Hội Bài – Tóc Tiên rộng 40m.
 • Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao kết nối KCN Hắc Dịch rộng 30m.
 • Vành Đai 4. Đường S. Cầu Phước An ( chưa triển khai). Đề án đường sắt kết nối Biên Hòa – Cái Mép (như 1 phần của đường sắt Bắc – Nam. hỗ trợ vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh tới cảng).

Những hạ tầng này phần lớn, đều tập trung vào kết nối từ các khu công nghiệp, các tỉnh lân cận về cảng Cái Mép. Với mục tiêu là hỗ trợ lưu thông hàng hóa về cảng. Nên phần lớn hạ tầng đề có quy mô lớn, và chất lượng cao.

Còn tiêu chuẩn về kiến trúc và cảnh quan đô thị. Những điều này sẽ được tập trung đầu tư qua từng giai đoạn. Cũng như nội dung về cuộc họp của tỉnh về định hướng phát triển Phú Mỹ tầm nhìn 2020 – 2030.

Tiềm năng phát triển BĐS trong tương lai

Với những đánh giá sơ bộ về tiêu chuẩn lên đô thị loại II. Thị xã Phú Mỹ có vẻ đã có lộ trình rất cụ thể để lên Thành phố trong 2025. hoặc 2026. Thông qua những chỉ số quan trọng đã đạt được. Nhà đầu tư bất động sản tại Phú Mỹ có thể suy nghĩ về hướng đầu tư lâu dài 3 – 5 năm tại nơi này.

Dự án Ario Park View – Tinh hoa giữa lòng thành phố Cảng

Liên hệ Nhà đất Thanh Hải để nhận thêm thông tin về Ario Park View – Tinh hoa giữa lòng Phố Cảng

Hotline: 0949 766 228